m.me/283274875773112

КАК РАБОТИМ НИЕ, ЗА ДА ИМАТЕ ВИЕ ДОБРИ И НАДЕЖНИ СЛУЖИТЕЛИ 

Консултантските услуги на РОВЕРА БЪЛГАРИЯ за подбор ВИ помагат бързо и лесно в рамките на до 3 работни седмици, да намерите вашите най-добри служители , които ще отговарят в максимална степен на това, което търсите. Всичко това ще стане лесно, удобно и ще ви спести разходи  на  време /от неидващи кандити/, енергия,  пускане на обяви, срещи с неподходящи кандидати, повтаряне на процедурата при напускане или освобождаване на служител, с който нещата не вървят. 

 Това, което получавате е:  

ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД ЗА ЗАМЕНИ

Шест месеца от назначаване на избрания кандидат. Ако се възползвате от тази възможност на новоназначения кандидат текат нови 6 месеца.

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПОДБОР

Търсене на кандидати чрез:

      Традиционни канали

      Проверка за подходящи кандидати в нашата база данни

      Публикуване на обяви в сайтове за работа и професионални мрежи

      Публикуване на обяви на нашия уеб сайт

      Свързване с подходящи кандидати от конкурентни компании /подлежи на допълнително договаряне и заплащане/

Нетрадиционни канали

Публикуване на платени или безплатни обяви през нашите страници в  социалните мрежи FACEBOOK , INSTAGRAM, TWITTER

Публикуване на информация за работа в подходящи професионални групи, блогове, популярни сайтове за обяви.

Публикуване на обяви  на телефон

Пускане на заявки към Бюрата по труда

При публикуване на обяви за работното място, името на клиента не се обявява, освен ако той изрично, не е поискал това да бъде съобщено в обявата.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР  И ОЦЕНКА НА  КАНДИДАТИ ЗА ВАШАТА ПОЗИЦИЯ

 

Изполваме смесена система от следните начини и методи за подбор и оценка на кандидатите :

Провеждане на живи  скайп или VIBER  интервюта с потенциални кандидати от цялата страна.

Използване на професионални психологически тестове за оценка  на кандидатите валидирани за България

Подпълване от кандидатите на специализирани форми, въпросници и решаване на казуси /където е необходимо и приложимо/

Проверка на препоръки

Създаване и изпращане на психо профили за кандидатите до вас.

Решаване на практически задачи за проверка на  специфични умения /където е необходимо и приложимо/ 

Работим професионално, персонално, продуктивно, 

срещаме се с вас в удобно за вас място и време.

Съставяме точен профил на търсената позиция в личностен и професионален план.

Консултираме ви безплатно за нива на заплащане и пазара на труда.

Предлагаме ви стратегия за намиране на подходящите кандадити.

Подписваме договор и започваме нашата работа. 

 

ВИЕ се срещате само с кандидати, които са минали през нашата система за подбор и оценка и които са показали максимално добри резултати отговарящи на профила на позицята.