m.me/283274875773112

ЧРЕЗ нашата услуга ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ вие можете да получите необходимите ви служители ако:

НЯМАТЕ ЩАТ

ИСКАТЕ ДА НАЕМЕТЕ СТАЖАНТИ 

Чрез нас можете да изнесете, част от вашите работни места. Вашите служители ще бъдат наши, ние ще се грижим за изплащане на работна заплата, осигуровки, болнични, всякакви административни задължения свързани с персонала. Така вие можете да наемете допълнително хора, без да разширявате съществуващите работни места и щатно разписание.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ТВЪРДА ТАКСА обслужване, която е лесна за бюджетиране, ясна и коректна, не се влияе от заплата, която предлагате на служителите, нито от допълнителни плащания или увеличения, ако има такива, тя покрива целия спектър от услуги

  • Назначаване – изготвяне на трудов договор, длъжностни характеристики, документи по назначаване /заповеди, декларации, трудови книжки, регистрация в НАП/
  • Болнични, отпуски
  • Изготвяне на месечни ведомости и изплащане на работни заплати
  • Подаване на декларации 1 и 6 плащане на осигуровки
  • Прекратяване /издаване на служебни бележки, от регистриране в НАП, издаване на УП2 и УП3/
  • Други административни